Spelansvar och självavstängning

Ansvarsfullt spelande

Spel ska vara förströelse, underhållning och spänning. Trots detta vet vi att spelandet ibland går till överdrift och istället skapar problem. Vi bryr oss om våra kunder, därför arbetar vi aktivt med spelansvar och förebyggande åtgärder. Landsbygdslotten värnar ett sunt spelande och arbetar för att begränsa riskerna för spelproblem. Vi erbjuder endast spelformer med låg risk för spelberoende. Det finns dock inga riskfria spel. Därför är det viktigt för oss att ta ett stort spelansvar och göra vad vi kan för att skydda våra spelare mot ett överdrivet spelande.

Riskerna med spel

För de allra flesta människor innebär spelandet spänning och underhållning. Men vi vet att cirka två procent av befolkningen har problem med sitt spelande. Den som har spelproblem har svårt att kontrollera sitt spelande och lägger ner för mycket tid och pengar på spel. Spelandet kan då få hälsomässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser. Detta påverkar även anhöriga negativt. Den mest allvarliga formen av spelproblem är spelberoende. Då behöver man ofta behandling och hjälp för att komma ur sitt beroende.

Spelproblem finns i hela befolkningen och kan drabba alla oavsett bakgrund. Men personer som saknar stabila och trygga levnadsförhållanden löper en större risk att utveckla problem.

Beloppsgräns

För att motverka spelproblem har Landsbygdslotten valt att begränsa kundernas spelande. Som prenumerant kan du maximalt köpa lotter för 3.000 kronor per månad.

 

Stöd och råd

För dig som upplever problem med ditt spelande är det viktigt att ta hjälp. Det gäller även för dig som är anhörig till någon som spelar för mycket. Det finns flera möjligheter till stöd och hjälp.

Stödlinjen

Ett bra första steg är att kontakta Stödlinjen som erbjuder anonym och kostnadsfri rådgivning till spelare och anhöriga. Det går att kontakta Stödlinjen på telefon, mejl eller chatt.

På Stödlinjens hemsida kan du göra ett självtest för att testa dina spelvanor. Genom att svara på några frågor kan du få reda på om du har spelproblem eller ligger i riskzonen.

Stödlinjen erbjuder även självhjälpsprogram för dig som vill förändra ditt spelande.

Läs mer på Stödlinjens hemsida.

Behandling av spelberoende

Personer med spelproblem har samma rätt till stöd och behandling som personer med alkohol – eller drogproblem. Det finns olika former av behandling mot spelberoende. Så kallade motiverande samtal och kognitiv beteendeterapi (KBT) har visat sig vara effektiva metoder. I Sverige finns flera olika behandlingshem som erbjuder vård till den som är spelberoende. Kontakta din kommun för mer information om vilka behandlingar de kan erbjuda.

Stödföreningar

Spelberoendes riksförbund har stödföreningar runt om i landet som riktar sig till både spelare och anhöriga. Deras möten kan vara en bra start för dig som vill sluta spela eller för anhöriga som behöver stöd från andra i samma situation.

Läs mer på Spelberoendes riksförbunds hemsida.

Landsbygdslottens spelansvar

Landsbygdslotten värnar om att spelandet på våra lotterier ska ske under trygga och sunda förhållanden. Vi verkar på den reglerade spelmarknaden och står under Spelinspektionens tillsyn. Landsbygdslotten är även medlem i Spelbranschens Riksorganisation (SPER) och följer branschens riktlinjer. Det innebär bland annat att vi har spelansvar i fokus när vi utvecklar våra produkter och att vi alltid följer gällande riktlinjer om en ansvarsfull marknadsföring. Alla som arbetar på Landsbygdslotten utbildas i spelansvar.

Vår produkt

Lotterier är slumpbaserade spel. Sannolikheten att vinna beror helt på slumpen och har ingenting med skicklighet att göra. Det betyder att man som spelare inte kan påverka sina vinstchanser.

Åldersgräns Spel

Spel om pengar är för vuxna. Ju yngre man är när man börjar spela desto högre är risken för att utveckla spelproblem. Därför har vi ett särskilt ansvar att förhindra att minderåriga kan delta i våra spel.

Sedan 2017 finns det en lagstadgad åldersgräns på 18 år för att delta i lotterier. För Landsbygdslotten har det länge varit en självklarhet att inte erbjuda våra lotterier till minderåriga. Vi har därför haft en åldersgräns på våra prenumerationslotterier sedan 1995. Det betyder att man måste vara 18 år för att teckna en prenumeration.

Som minderårig får man inte heller köpa lotter hos våra spelombud. Våra ombud ska ha rutiner för att säkerställa att den som köper lotter är 18 år eller äldre. 18-årsgränsen gäller även vid inlösen av eventuella vinster.

Självavstängning

Om du behöver ta en paus i ditt spelande kan du stänga av dig från spel hos Landsbygdslotten under en viss tid eller tills vidare. Avstängningen börjar gälla i efterföljande spelomgång. En avstängning tills vidare går inte att häva förrän efter tolv månader. En avstängning går inte att ångra, ändra eller avsluta i förtid.

Du kan stänga av dig från spel hos Landsbygdslotten genom att antingen logga in på Mina sidor och klicka på Mina uppgifter för att hitta instruktioner för självavstänging eller genom formuläret för självavstängning för att direkt komma till vårt formulär för självavstängning. Observera att du måste logga in med BankID för båda alternativen. Det går även bra att kontakta vår kundservice så hjälper vi dig.