Tävlingsvillkor

Följande villkor gäller tävlingar som skickas ut i samband med Landsbygdslottens lottutskick som du får ta del av som kund hos oss. 

Tävlingar är gratis att delta i om inte annat anges, och är tillgängliga för alla över 18 år med adress i Sverige. Juryns beslut kan ej överklagas. Anställda inom Landsbygdslotten, samt deras familjemedlemmar, får ej delta. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Vinnare kan publiceras med namn och bostadsort på Landsbygdslotten.se och i våra sociala medier. Vinster kan ej bytas mot kontanter. Vi accepterar endast ett tävlingsbidrag per person om inte annat anges. Vid misstanke om fusk har vi rätt att bortse från inskickade bidrag.

Landsbygdslotten förbehåller sig rätten att använda insända textbidrag i sin marknadsföring. Det innebär bl.a. att samtliga rättigheter till bidraget upphör och att Landsbygdslotten får använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt (dock endast inom Landsbygdslottens normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed).

Bildbidrag kan komma att publiceras, dock endast i samband med de tävlingar de är insända till och tillsammans med fotografens namn. Du äger fortfarande rättigheterna till din bild.

Genom mitt deltagande i Landsbygdslottens tävlingar godkänner jag att Landsbygdslotten skickar nyhetsmejl och andra erbjudanden via brev, e-post, telefon, sms och andra elektroniska medier. Mina namn- och adressuppgifter samt övriga uppgifter om mig själv, som jag lämnar vid deltagande i tävlingen, sparas hos Landsbygdslotten. Kontakta kundservice om du inte önskar sådan marknadsföring.

Har du frågor om våra tävlingar? Kontakta vår kundservice.