Bygdegården är en mötesplats för alla

Över 1 400 bygdegårdar utspridda över hela landet

Hela Landsbygdslottens överskott går till Bygdegårdarnas Riksförbund.
Bygdegården är ett hus, en mötesplats, som har många olika utseenden, namn och innehåll. Gemensamt är att de är till för alla – alla som delar föreningens demokratiska värderingar. Alla dessa lokala lokaler bidrar till och stärker demokratin i Sverige. I bygdegårdar händer många olika saker, allt från fest, högtidsfiranden, loppisar och kultur till föreningsmöten, studiecirklar och samhällsservice.

Ideellt arbete och engagemang driver bygdegårdarna

Bygdegårdarnas verksamhet bygger på ideellt arbete. Varje hus drivs av en förening som har en styrelse. Vissa bygdegårdar ordnar många egna aktiviteter, medan andra främst fungerar som lokaler för olika hyresgäster.

En förening för hela bygden som finns i hela landet

Många bygdegårdsföreningar driver inte bara en allmän samlingslokal, utan arbetar även med frågor som är viktiga för lokalsamhället. Ett aktivt föreningsliv stärker också bygden och gör den attraktiv för boende i området.

Bygdegårdarnas Riksförbunds hemsida. 

Bygdegårdarnas Riksförbund bygger på ideellt arbete, engagerade människor.

Bygdegårdarnas Riksförbund bygger på ideellt arbete, engagerade människor.

Bygdegården är en mötesplats som har många olika utseenden, men alla delar förbundets demokratiska värderingar.

Bygdegården är en mötesplats som har många olika utseenden, men alla delar förbundets demokratiska värderingar.

Tack för ditt stöd till Bygdegårdarnas Riksförbund!

Tack vare lottköparna har Landsbygdslotten bidragit med 1 316 881 kr till Bygdegårdarnas Riksförbund vid den senaste utbetalningen av överskottet.

– Vi är så glada över att få detta överskott som går direkt ut till våra medlemmars verksamhet! sade Per Lodenius, förbundsordförande, Bygdegårdarnas Riksförbund. 

Förbundschef Kenneth Lundmark och  förbundsordförande Per Lodenius tog emot överskottet 2023 från Landsbygdslotten.